Regulamin sklepu

W tym miejscu większość sklepów internetowych zamieszcza szereg skomplikowanych zapisów prawnych. Dla nas jesteś najważniejszy dlatego nasz regulamin jest prosty i przejrzysty a opinie o nas możesz sprawdzić również w serwisie Allegro gdzie prowadzimy działalność po nazwą termoaktywna-pl, e-yes_pl, brubeck_sklep_pl, Brubeck_Polska

 

 

1. Właścicielem sklepu www.termoaktywna.pl jest Termoaktywna.pl Mariusz Jamioł z siedzibą w Dyminach przy ul Kieleckiej 28 Nip: 959-105-12-92 Regon:   292685170

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.termoaktywna.pl objęte są gwarancją producenta. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Termoaktywna.pl Mariusz Jamioł, 25-090 Dyminy ul. Kielecka 28. Adres wysyłki towaru do naprawy: Termoaktywna.pl Mariusz Jamioł, 25-090 Dyminy ul. Kielecka 28. Reklamowane produkty zostaną wymienione natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia nie czekając na decyzję producenta.

4. Czas realizacji zamówień: 1-3 dni. (najczęściej jest to w następnym dniu roboczym)

5. Ochrona danych osobowych:
I. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.termoaktywna.pl  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 'O ochronie danych osobowych'.
II. Udostępnione dane osobowe będą nam służyły do realizacji zamówień. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

IIa. Dane które będą gromadzone pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta:

  • nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,

III W każdej chwili mają Państwo wgląd i możliwość zmiany swoich danych osobowych.
IV. Podany w zamówieniu adres e-mail zostanie automatycznie dodany do bazy. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania ofert handlowych do naszych Klientów, pod warunkiem uprzedniego uzyskania ich zgody.

V. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować i wypisać się z tej bazy.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.